Gigafit Company
Gigafit Company 健身室(舊版)網站 會員登入 慢活10周年
一對一私教 運動班 機構包堂 相片集
每月動作示範 手機Apps 自家產品
電子會訊eNews 傳媒專訪 會員手禮
簡介 過往工作 到會服務 咖啡師答問
服務介紹 過往工作
1571 個讚好

安心入場 NFC

簡易會員點名(自家)系統,適合還未下載安心出行程式之會員使用。 +

#運動班.. #會員通訊.. #場地花絮..

296 個讚好

最安全的運動距離

營運10年的600呎地方,這5年的運動班,1直維持最多7人,每隔超過1.5米的安全距離。

#場地花絮..

366 個讚好

2021/8/16

炎夏追趕分享懷舊紫米露冰雪條

#場地花絮..

1118 個讚好

會員福利

星期一戰隊、西米腐竹蛋糖水

#場地花絮..

1443 個讚好

NFC touch 拍攝

得到科技公司欣賞並邀拍攝youtube影片,教練分享製作NFC安心入場程式之創意理念,同時互相推廣。

#會員通訊.. #場地花絮.. #傳媒專訪..

1351 個讚好

會員開年福袋

House Blend 咖啡掛耳包及本地手作蛋白粉鳥結糖,祝各位飲和食德、享受人生。

#咖啡吧.. #場地花絮..

1556 個讚好

中後斜角拼肩胛提肌貼法

適合突發性側屈過度用力產生疼痛者,頭活動幅度未受限制但不靈活,抬手縮肩沒有出現痛楚,經初步治療後需要利用貼布及訓練使其恢復。

#肩頸按療.. #場地花絮.. #網購產品..

1295 個讚好

會員福利

星期一戰隊,自取雪梨水!

#場地花絮..

1837 個讚好

八達通拍咭機

除了繼續支援硬幣自助找續,現還有八達通機,方便你一嘟即付。

#運動班.. #咖啡吧.. #肩頸按療.. #場地花絮.. #網購產品..

1415 個讚好

會員福利、免費自取

定期有咖啡粉渣:除臭、吸味、去油污、癖腥又通渠。 +

#咖啡吧.. #場地花絮..

1326 個讚好

外踝支持帶貼法

重跳減壓、輔助肌腱、穩定關節、防再拗柴。

#場地花絮..

1314 個讚好

健身補充品日常

嘩嘩嘩... 唔講唔知教練原來要食咁多大隻補充品?! 不如明年會員聚會當禮物派好唔好?

#場地花絮..

1400 個讚好

viuTV 租場拍攝 - 失蹤罪

我們器材及地方均非常有限,難為了20人的劇組,近四小時的拍攝於飯期間,將走廊都擠滿了。

#場地花絮.. #傳媒專訪..

1323 個讚好

高蛋白小食

場內常備有嚴選之高蛋白能量棒或曲奇餅,隨時自助購買。

#場地花絮..

1325 個讚好

媽媽手初期貼法

普遍見於大姆指或手腕屈伸不靈或輕微痛楚,症狀發展似早期的媽媽手。

#場地花絮..

1290 個讚好

不約而同五條巾

水壼與毛巾永遠是個人運動必備之用品...

#場地花絮..

聯 絡 我 們
時間|周一至周日 11am-11pm
電話|90598877WhatsApp
地址|荔枝角站B1 青山道658號
福至工業大廈二樓
+ 地圖
GigaFit 健身室|肩頸按療|Gigafe 咖啡吧
+